اسید سیتریک

اسید سیتریک TTCA

77-92-9CAS.NO_TTCA

شرکت کیا تجارت وارد کننده انواع اسید سیتریک خشک و آبدار (اینساین ، تی تی سی ای و...) در دو گرید صنعتی و خوراکی،تلاش دارد با کاهش اثرنوسانات ارزی محصولات خود را روانه بازار رقابت کامل کند
اسید سیتریک LEMONSTAR

5949-29-1CAS.NO_LEMONSTAR

شرکت کیا تجارت وارد کننده انواع اسید سیتریک خشک و آبدار (اینساین ، تی تی سی ای و...) در دو گرید صنعتی و خوراکی،تلاش دارد با کاهش اثرنوسانات ارزی محصولات خود را روانه بازار رقابت کامل کند
اسید سیتریک ENSIGN

77-92-9CAS.NO_ENSIGN

شرکت کیا تجارت وارد کننده انواع اسید سیتریک خشک و آبدار (اینساین ، تی تی سی ای و...) در دو گرید صنعتی و خوراکی، آماده عرضه محصولات خود به بازار های رقابتی میباشد.