گلیسیرین

گلیسیرین klk

56-81-5CAS_klk

شرکت کیا تجارت واردکننده انواع گلیسیرین دارویی، خوراکی و صنعتی (کا ال کا مالزی ، ویلمار مالزی و...)تلاش میکند با کاهش اثر نوسانات ارزی برقیمت محصولات خود،کالاهای خودرا روانه بازار رقابت کامل کند.
گلیسیرین WILMAR

56-81-5CAS_WILMAR

شرکت کیا تجارت واردکننده انواع گلیسیرین دارویی، خوراکی و صنعتی (کا ال کا مالزی ، ویلمار مالزی و...)تلاش میکند با کاهش اثر نوسانات ارزی برقیمت محصولات خود،کالاهای خودرا روانه بازار رقابت کامل کند.