کنجاله زیتون

کنجاله زیتون

79

شرکت کیا تجارت مهر( تعاونی دام سبک خاتون) با بررسی شرایط موجود در بازار این محصول،کنجاله و تفاله زیتون را بدون واسطه و با کیفیتی مطلوب به همکاران و دامداران عزیز عرضه میکند.