دی کلسیم فسفات

دی کلسیم فسفات

43

کیا تجارت مهر(تعاونی دام سبک خاتون)نماینده مستقیم کارخانجات تولید دی کلسیم فسفات میباشد.ازاین رو این محصول با قیمتی کاملا مناسب به شما عزیزان ارائه میگردد.