دی کلسیم فسفات

دی کلسیم فسفات

43

کیا تجارت مهر(تعاونی دام سبک خاتون)نماینده مستقیم کارخانجاتی همچون ایران فسفات و فسفر ایران میباشد.ازاین رو این محصول با قیمتی کاملا مناسب به شما عزیزان ارائه میگردد.