دی کلسیم فسفات

دی کلسیم فسفات

43

دی کلسیم فسفات بهترین منبع تامین کلسیم و فسفات می باشد که معمولادر صنایع خوراکی ، داروسازی ،خوراک دام و طیور و کشاورزی استفاده می شود.شرکت کیا تجارت نمایندگی فروش دی کلسیم فسفات دایفوس می باشد