گلوتن مایع گلوکوزان
شرکت کیا تجارت مهر( تعاونی دام سبک خاتون)،نماینده مستقیم شرکت گلوکوزان و زر، عرضه کننده گلوتن مایع با قیمت رقابتی میباشد.
گلوتن مایع زر
شرکت کیا تجارت مهر( تعاونی دام سبک خاتون) نماینده مستقیم شرکت گلوکوزان و زر، عرضه کننده گلوتن مایع با قیمت رقابتی میباشد.