گلوتن ذرت 60%

فروش گلوتن ذرت 60% گلوکزان

32,000 تومان

شرکت کیاتجارت مهر، نماینده فروش گلوتن ذرت شرکت زر و گلوکزان،عرضه کننده این محصول با قیمت رقابتی به سراسر کشور میباشد.
گلوتن ذرت 60% زر

47

شرکت کیاتجارت مهر، نماینده فروش گلوتن ذرت شرکت زر و گلوکزان،عرضه کننده این محصول با قیمت رقابتی به سراسر کشور میباشد.