خرده ذرت

خرده ذرت

49

شرکت بازرگانی کیا تجارت مهر (تعاونی دام سبک خاتون) ارائه کننده انواع ذرت و خرده ذرت داخلی و خارجی به سراسر کشور می باشد.