تفاله جو

تفاله جو

75

شرکت کیا تجارت مهر(تعاونی دام سبک خاتون) با عقد قرار داد فروش تفاله جو در چند کارخانه تولید نوشیدنی، امکان تامین این محصول را برای دامدارن و همکاران عزیز دارد.