سدیم تری پلی فسفات کارون فسفات

7758-29-4CAS.NO_KAROONPC

شرکت کیا تجارت وارد کننده سدیم تری پلی فسفات چینی( ساندیا و...) و توزیع کننده نمونه ایرانی این محصول(کارون فسفات و...) تلاش دارد محصولات خود را بر پایه بازار رقابت کامل عرضه کند.