پوسته ذرت غنی شده زر

54

شرکت کیا تجارت مهر (تعاونی دام سبک خاتون) ، عرضه کننده خوراک گلوتن ذرت به سراسر کشور میباشد.