شرکت کیا تجارت مهر بوان / پترووال درباره

پترو
 
صنایع شیمیایی پترو وال، عضو گروه شرکت های الماس صدرا، در سال 1398 با هدف گسترش فعالیت های شرکت مَهرادکو و با تمرکز بر واردات تخصصی مواد اولیه شیمیایی تاسیس شد.